Author: admin

Fonduri nerambursabile

Gestiunea proiectelor cu finantare nerambursabila

Managementul echipei de gestiune a fondurilor europene este realizat de personal ce are o bogata experienta in gestionarea proiectelor cu finantare nesambursabila europeana obtinuta prin profesarea in prestigioase institutii (SRL si ONG -uri). De asemenea, atat membrii echipei cat si colaboratorii pe domeniul fondurilor europene, au experienta in implementarea proiectelor.
Personalul societatii are experienta de peste 6 ani in gestionarea proiectelor cu finantare nerambursabila precum si experienta in verificarea cererilor de rambursare, mentionand in cele ce urmeaza cateva din cele mai importante responsabilitati avute in domeniu de catre unii :

 • expert verificare tehnica/administrativa cereri de rambursare in cadrul Subsecventului 2 – MFE
 • membru in echipa de management a 9 proiecte de tip grant si 3 proiecte de tip strategic cu finantare POSDRU, ocupand functia de manager financiar;
 • membru in echipa de consultanta a 3 proiecte de tip strategic cu finantare POSDRU si 2 proiecte cu finantare prin POR;

Experienta acumulata in timp, prin studiu si multa munca, a fost si este impartasita intregii echipe prin organizarea de sedinte interne de formare profesionala astfel incat va putem pune la dispozitie o echipa de profesionisti ce va vor ajuta si vor fi alaturi de dvs. pe tot parcursul derularii activitatilor din cadrul proiectelor al caror beneficiar sunteti.

Consultanta privind gestiunea financiara a proiectelor cu finantare nerambursabila:
– Gestiune tehnica
– Gestiune financiara
– Pachet cuprinzand gestiunea tehnica si financiara
Avand avantajul experientei mentionate anterior, echipa noastra va poate oferi la standarde europene, urmatoarele servicii privind gestionarea proiectelor cu finantare nerambursabila:

A. Servicii de consultanta pentru implementare in bune conditii si fara intrerupere a activitatilor proiectelor cu finantare nerambursabila prin POSDRU / POR / PNDR, conform cererilor de finantare si graficelor de implementare.
Consultanta in implementare activitati conform cererii de finantare si gantt-ului de activitati;
Consultanta in intocmirea actelor aditionale si notificarilor aferente cererii de finantare;
Consultanta privind intocmirea dosarelor pentru diverse acreditari CNFPA;
Suport acordat pentru activitatile de informare si publicitate;
Monitorizarea proiectului prin intocmirea diverselor rapoarte de monitorizare, rapoarte de progres, diverse alte instrumente de monitorizare in functie de necesitatile proiectului corelate cu cele ale clientului
Suport acordat la intocmirea cererilor de rambursare, a raportului tehnico-financiar/raport tehnic de proiect, ect;

B. Servicii de consultanta si sprijin in managementul financiar al proiectelor cu finantare nerambursabila prin POSDRU / POR / PNDR:

Intocmirea si urmarirea procedurilor de lucru pentru departamenul financiar, inclusiv proceduri de decontare cu partenerii interni/transnationali;
Consultanta acodrata in privinta deschiderii conturilor aferente proiectului;
Intocmirea cererii de prefinantare si a documentelor anexa: formular de identificare financiara, comunicarea deschiderii contului special al proiectului;
Calcularea si virarea prefinatarii catre parteneri, conform Acordului de parteneriat;
Notificarea virarii prefinantarii catre parteneri si OIR;
Intocmirea si transmiterea graficului estimativ privind depunerea cererilor de rambursare;
Colaborare cu echipa de management la intocmirea actelor aditionale;
Verificarea eligibilitatii tuturor cheltuielilor cu incadrarea acestora pe linii bugetare, in concordanta cu Contractul de finantare si Bugetul proiectului, Ordinelor si regulilor de eligibilitate a cheltuielilor in cadrul fircarui program;
Urmarirea pe linii bugetare a bugetului realizat comparativ cu cel previzionat, pentru evitarea depasirilor pe capitole bugetare;
Monitorizarea cash flow-lui, tinand cont de termenele de rambursare a cheltuielilor mentionate in contractul de finantare;
Verificarea corectitudinii intocmirii documentelor justificative: facturi, chitante, ordine de deplasare, deconturi de cheltuieli;
Sprijin acordat la introducerea documentelor justificative in modulul Action Web (pentru proiectele finantate prin POSDRU).
Verificarea incarcarii tuturor informatiilor in modulul ActionWeb;
Intocmirea/verificarea evidentei cheltuielilor aferenta fiecarei cereri de rambursare.
Intocmirea cererilor de rambursare, conform termenului de depunere comunicat de catre managerul de proiect;
Sprijin in fotocopierea, pregatirea, arhivarea pe capitole si linii bugetare a tuturor documentelor justificative aferente Cererilor de rambursare, precum si scanarea acestora – numai la solicitarea clientului;
Suport acordat societatii de audit/expertiza contabila in verificarea documentelor justificative precum si furnizarea informatiilor necesare in vederea intocmirii Raportului de audit/Raportului de expertiza contabila;
Verificarea cererilor de rambursare, a esantionului generat si a fotocopiilor documentelor justificative anexate inainte de transmiterea lor catre OI responsabil.
Intocmirea previziunilor actualizate, aferente trimestrului urmator depunerii cererilor de rambursare;
Intocmirea,in paralel, a Cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata aferenta cheltuielilor eligibile, inclusiv a Borderoului cuprinzand documentele justificative, realizate in conformitate cu Instructiunea privind recuperarea TVA, emisa de Autoritatea de Management (AM).
Suport acordat la intocmirea si redactarea raspunsului la Clarificarile solicitate de catre OIR in urma depunerii cererilor de rambursare / recuperare TVA, cu trimiterea/furnizarea bazei legale aferenta.
Suport/Intocmire si transmitere solicitari pentru puncte de vedere oficiale de la AM/OIR/ANAF.
Evidentierea cheltuielilor declarate neeligibile in Scrisoarea de informare a Beneficiarului;
Suport/Intocmirea si transmiterea catre AM a contestatiilor in urma sosirii Scrisorii de informare a beneficiarului;
Indrumarea/ consilierea partenerilor nationali si a celor transnationali in privinta intocmirii corecte a documentelor justificative, incadrarii pe linii bugetare, efectuarii deconturilor si evidentei cheltuielilor aferenta activitatilor realizate de catre acestia, conform Acordului de parteneriat;
Verificarea deconturilor trimise de catre partenerii nationali / transnationali si solicitarea, daca este cazul a corectarii decontuilor eronate;
Diverse situatii financiare solicitate de catre Managerul de proiect precum si de catre reprezentantul legal al societatii;
Participarea la intalnirile echipei de management, pentru monitorizarea / evaluarea activitatilor realizate si care urmeaza a se realiza in perioada urmatoare;
Colaborarea cu departamentul de achizitii publice, departamentul juridic si departamentul de monitorizare cursuri(tehnic) in vederea asigurarii corectitudini intocmirii documentelor justificative si realizarii in bune conditii a implementarii proiectelor;

Contabilitate financiara si conexe

Nu putem fi pe deplin satisfacuti decat in momentul in care primim aprecierile clientilor nostri. De aceea suntem intotdeauna aprope de acestia oferindu-le incredere prin profesionalism, prin gasirea unor solutii optime si in concordanta cu legislatia in vigoare. Seriozitatea, promptitudinea, inalta calitate a serviciilor, perseverenta si confidentialitatea informatiilor gestionate sunt doar cateva principii dupa care ne ghidam in activitatea noastra.

Echipa noasta este formata din profesionisti cu o vasta experinta in domniul financiar – contabil si de aceea va putem oferi o viziune de ansamblu asupra afaceii dvs., adaptandu-ne nevoilor specifice ale fiecaruia in ceea ce priveste:

 • Planificarea, organizarea si conducerea evidentei contabile analitice a societatii;
 • Planificarea, organizarea si conducerea evidentei contabile analitice a proiectelor finantate din fonduri europene, distinct, pe fiecare proiect si sursa de finantare, potrivit contractelor de finantare incheiate;
 • Inregistrarea operatiunilor de capital;
 • Evidenta si inregistarea imobilizarilor corporale si necorporale;
 • Calculul amortizarii, intocmirea si urmarirea planului de amortizare, a fisei mijlocului fix si a registrului mijloacelor fixe;
 • Inregistrarea modernizarilor/reealuarilor/suspedarilor/casarilor mijloacelor fixe;
 • Evidentierea analitica a furnizorilor si clientilor, in lei si valuta;
 • Inregistrarea cronologica a articolelor contabile in registrul de casa si jurnalul de dconturi pe baza documentelor justificative, in lei si valuta;
 • Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor bancare in lei si valuta;
 • Inregistrarea in contabilitate a statelor de plata;
 • Inregistrarea in contabilitate a veniturilor si cheltuielilor societatii;
 • Intocmirea notelor contabile diverse;
 • Contabilizarea si urmarirea cheltuielilor si veniturilor inregistrate in avans;
 • Calculul impozitului pe venit sau profit, in functie de vectorul fiscal;
 • Calculul impozitului pe dividende, intocmirea si depunerea declaratiilor prividn impozitul pe dividende
 • Intocmirea si verificarea balantei contabile;
 • Intocmirea registrelor obligatorii: registrul jurnal, registrul inventar, registrul de evidenta fiscala, Cartea Mare;
 • Intocmirea si depunerea in termenele legale a declaratiilor privind taxele si impozitele ( D300, D390, D394, D100, D101, D112, D205, D010, etc)
 • Intocmirea si certificarea de catre un expert contabil a bilanturilor semestriale si a situatiilor financiare anuale;
 • Intocmirea si certificarea de catre un expert contabil a bilanturilor de lichidare;
 • Participarea, la solicitarea clientilor, la inventarierea patrimoniului la sfarsit de an;
 • Intocmirea Manualului de politici contabile – obligatoriu conform legii;
 • Elaborarea, in functie de necesitatile clientului, a Manualului de proceduri interne – obligatoriu conform legii;
 • Elaborarea, in functie de necesitatile clientului, a Procedurilor interne pentru evidenta contabila a proiectelor finantate din fonduri europene – obligatorii conform legii;
 • Obtinere certificate de atestate fiscala;
 • Asistare la controalele fiscale efectuate de organele de stat.

Contabilitate primara si de gestiune

,,Orice operatiune economico – financiara efectuata se consemneaza in momentul efectuarii ei intru-un document care sta la baza inregistrarilor in contabilitate dobandind astfel calitatea de document justificativ.” ( Art. 6 din Legea 82/1991 – Legea contabilitatii, cu modificarile si completarile ulterioare)
De aceea trebuie acordata o atentie deosebita intocmirii corecte a documentelor justificative. Experienta noastra va ajuta sa evitati, inca de la inceput, eventualele probleme ce pot fi generate de necompletarea corecta si completa a documentelor justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate.

office-meetingServiciile de contablitate primara si de gestiune sunt servicii pe care le putem pune la dispozitia clientilor prin doua modalitati :

– la sediul nostru prin organizarea de sedinte de lucru individuale sau de grup;

– prin delegarea unui salariat din cadrul societatii noastre, la sediul clientilor, in regim part-time;

 

​​ Va oferim servicii de contabilitate primara si de gestiune de inalta calitate, constand in:

 • Intocmire/Consultanta acordata la intocmirea zilnica a registrului de casa, inclusiv la intocmirea DP/DI;
 • Intocmire/Consultanta acordata la intocmirea notelor de intrare-receptie (NIR-uri) si bonurilor de consum;
 • Intocmire/Consultanta acordata la intocmirea deconturilor de cheltuieli;
 • Intocmirea/Consultanta acordata la intocmirea facturilor, chitantelor, cec-urilor, biletelor la ordin, ordinelor de plata, foilor de varsamant, etc;
 • Consultanta in implementarea eficienta a sistemelor electronice conectate la casele de marcat;
 • Organizarea contabilitatatii de gestiune in conformitate cu legislatia in vigoare;
 • Intocmirea/Consultanta in intocmirea rapoartelor de gestiune a stocurilor, la sediul beneficiarului;

Contabilitate in partida simpla

Acest serviciu se adreseaza tuturor persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor indiviuale si intreprinderilor familiale infiintate in baza Ordonantei de urgenta nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale, cu modificarile si completarile ulterioare.
Cu o dorinta puternica de a promova adevaratele valori si din dorinta de a fi mereu aproape de dvs. expertii nostri vor prelua grija organizarii contabilitatii in partida simpla iar dvs. veti putea aloca mult mai mult timp dezvoltarii afacerilor.

Va putem oferi:

 • Inregistrarea veniturilor in functie de tipul acestora (venituri din activitati de comert, venituri din profesii liberale, alte venituri)
 • Evidenta cheltuielilor in functie de felul acestora (cheltuieli efectuate in intresul direct al activitatii, cheltuieli de sponsorizare si mecenat, cheltuieli de protocol, cheltuieli cu amortizarea fiscala, alte cheltuieli deductibile);
 • Completarea fiselor pentru operatiuni diverse, jurnalelor privind operatiunile diverse pentru cheltuieli;
 • Completarea registrelor obligatorii: registrul jurnal de incasai si plati, registrul inventar;
 • Intocmirea statelor de plata pentru eventualii salariati;
 • Evidenta cheltuielilor deductibile si a celor nedeductibile;
 • Calculul impozitului pe venit;
 • Completarea jurnalului pentru vanzari si a jurnalului de cumparari si calculul taxei pe valoarea adaugata, pentru platitorii de TVA;
 • Gestionarea resurselor umane : depunere Revisal, intocmire contracte individuale de munca, acte aditionale, decizii incetare, note de lichidare, etc;
 • Intocmirea si depunerea declaratiilor 112, 200, 220, 300, 392, etc;
 • Reprezentare in fata organelor de control.​

Salarizare si resurse umane

Elimiati riscurile dosarelor de personal incomplete, a calculelor salariale eronate si implicit a declaratiilor fiscale intocmite necorespunzator. Va punem la dispozitie servicii de salarizare si resurse umane intocmite pe personal calificat detinator de certificat pentru ocupatia de inspector resurse umane.

Puteti alege dintre urmatoarele modalitati de colaborare:
– Servicii de salarizare;
– Servicii de resurse umane;
– Pachet complet cuprinzand servicii de salarizare si resurse umane;

Salarizare

 • Intocmirea lunara a statelor de plata, inclusiv introducerea de noi angajati si lichidarea celor care si-au incetat raporturile de munca;
 • Calculul salarial in conformitate cu foaia de pontaj;
 • Calcului indemnizatiei de concediu de odihna conform reglementarilor legale;
 • Calculul indemnizatiei de concediu medical, inclusiv concediu de sarcina si lauzie, conform dispozitiilor legale in vigoare;
 • Gestionarea certificatelor de concediu medical, recuperari FNUASS;
 • Calculul salarial tinand cont de cumulul de functii la acelasi angajator sau la angajatori diferiti;
 • Calculul statelor de plata pentru colaboratori si evidentierea retinerilor prin stopaj la sursa (drepturi de autori si drepturi conexe, etc.);
 • Intocmirea statelor de plata pe proiecte ( inclusiv proiecte finantate prin fonduri UE)/ centrii de cost/ puncte de lucru in functie de repartizarea normei si a costului aferent, cu corelarea acestora cu statul de plata general si D 112;
 • Intocmirea ordinelor de plata aferente contributiilor sociale si taxelor datorate bugetului de stat;
 • Intocmirea, verificarea si depunerea catre institutiile de stat a declaratiilor fiscale aferente chltuielilor salariale;
 • Intocmirea si depunerea declaratiilor rectificative;
 • Editarea documentelor necesare intocmirii dosarelor de pensionare;
 • Emiterea adeverintelor de salariat/venit/sanatate/altele;
 • Consultanta acordata salariatilor in citirea si interpretarea fluturasilor de salarii;
 • Elaborarea si implementarea procedurilor interne de lucru;
 • Consultanta privind calculul salarial si intocmirea declaratiilor fiscale;

Resurse umane

 • Intocmirea declaratiei catre AJOFM privind locurile vacante in functie de informatiile transmise de beneficiar;
 • Consultanta privind angajarea personalulul pe perioada determinata si/sau cu timp partial;
 • Consultanta privind drepturile angajatilor si obligatiile angajatorilor in ceea ce priveste angajarea personalului in conditii grele sau deosebite de lucru, pentru efectuarea orelor de noapte, lucru in zilele de repaos saptamanal sau sarbatori legale;
 • Colectarea documentelor necesare angajarii;
 • Furnizarea tipizatelor de cereri si declaratii specifice necesare in vederea angajarii;
 • Completarea si depunerea Registrului general de evidenta a salariatilor, in format electronic ( Revisal on-line) pentru angajari, modificari contractuale, incetari contracte individuale de munca, suspendari, detasari;
 • Obtinerea parolei de la ITM pentru utilizarea Revisal on-line;
 • Redactarea contractelor individuale de munca si a actelor aditionale pentru modificarile intervenite;
 • Intocmirea fiselor de post in colaborare si in functie de necesitatile clientilor;
 • Redactarea deciziilor privind executarea contractelor de munca pe baza informatiilor transmise de catre clienti;
 • Intocmirea adeverintelor de salariu/de vechime sau alte adeverinte solicitate de salariati;
 • Intocmirea notelor de lichiare pentru personalul beneficiarului;
 • Urmarirea scadentelor contractelor individuale de munca incheiate pe perioada determinata, anuntarea din timp a expirarii acestora, operarea modificarilor transmise atat fizic cat si n format electronic;
 • Consultanta in intocmirea si gestionarea corecta a dosarului de personal;
 • Consultanta in ceea ce priveste legislatia muncii;
 • Consultanta in elaborarea procedurii de evaluare a personalului precum si a fiselor de evaluare pentru personalul cu functii de conducere sau executie;
 • Consultanta in conceperea procedurilor interne de luru pentru angajarea personalului si gestionarea dosarelor de personal;
 • Asistarea clientilor la controalele ITM in domeniul relatiilor de munca;

Refacerea contabilitatii

83197b744ce201caf09b6d0ca2ebe930Refacerea contabilitatii este un serviciu din ce in ce mai solicitat de catre societatile mici si mijlocii, care reprezinta aproximativ 80% din societatile existente in peisajul economic national si european.

Acest serviciu este unul foarte complex , mare consumator de timp si energie, necesitand o analiza si o viziune de ansamblu asupra activitatilor economice care s-au desfasurat, o corelare a tuturor informatiilor obtinute, repunerea corecta a acestora si recalcularea taxelor si impozitelor datorate catre bugetul de stat astfel incat contabilitatea sa reflecte situatia reala a societatii.

Dupa o astfel de lucrare, din punct de vedere fiscal, veti fi pregatiti pentru a primi un eventual control din partea instititilor de stat, stiind exact la ce sa va asteptati.

Pentru realizarea in bune conditii a acestiu serviciu avem nevoie de colaborarea clientului in a oferi eventuale informatii suplimentare sau clarificari necesare procesului de analiza si evaluare a datelor.

Activitati specifice ONRC

La prima vedere infiintarea unei societati pare simpla. Dar cand vine vorba de intocmit si de depus documentatia aferenta de unul singur este greu!
Specialistii nostri va pot ajuta atat prin preluarea activitatii de infiintarea a societatii cat si prin acordarea de consultanta si sfaturi utile asupra activitatii pe care doriti sa o desfasurati.

sw_boeing_737_flight_into_sunsetActivitati specifice ONRC
 • Infiintari societati;
 • Consultanta cu privire la modalitatea corecta de infiintare a societatii;
 • Infiintari sucursale, sedii secundare, puncte de lucru;
 • Inregistrari de mentiuni;
 • Inmatriculari ca urmare a schimbarii sediului social;
 • Inregistrari cu privire la modificarea formei juridice;
 • Inregistrari persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale;
 • Obtinere certificat constatator;
Alte activitati conexe infiintarii societatilor
 • Consultanta in completarea cererilor aferente infiintarilor / modificarilor societatilor;
 • Consultanta cu privire la organizarea financiar – contabila a societatilor nou infiintate;
 • Instruirea personalului asupra modalitatii corecte de indocmire a documentelor contabile primare;
 • Organizarea activitatii contabile primare si a circuitului documentelor primare;
 • Servicii complete de contabilitate.

Consultanta in afaceri si management

BIZ-STOCK-CHARTVa oferim servicii de consultanta in afaceri si management precum:

 • Consultanta in implementarea proiectelor cu finantare nerambursabila (Citeste mai mult aici)
 • Consultanta in afaceri si management financiar;
 • Consultanta cu privire la modalitatea corecta de infiintare a societatilor / persoanelor fizice autorizate / intreprinderilor individuale / intreprinderilor familiale;
 • Consultanta in completarea cererilor aferente infiintarilor/modificarilor societatilor;
 • Consultanta privind alegerea corecta a regimului de impozitare la infiintare;
 • Consultanta cu privire la organizarea financiar – contabila a societatilor nou infiintate sau reorganizarea societatilor cu activitate;
 • Instruirea personalului asupra modalitatii corecte de indocmire a documentelor contabile primare;
 • Organizarea activitatii contabile primare si a circuitului documentelor primare in special in ceea ce priveste comunicarea intre departamente;
 • Consultanta privind identificarea instrumentelor de control intern;
 • Consultanta in identificarea principalelor activitati in functie de specificul fiecarei societati;
 • Consultanta privind intocmirea planului de afaceri;
 • Intocmirea bugetuli de venituri si cheltuieli;
 • Intocmire cash flow si previziuni financiare;
 • Calcularea si interpretarea principalilor indicatori economico-financiari pe baza balantei de verificare si a situatiilor financiare.
 • Sustinerea de sedinte/seminarii informative de management financiar-contabil;
 • Alte situatii sau raportari manageriale in functie de solicitarile clientilor.
 • Activitati de secretariat;
 • Tehnoredactare documente;