Contabilitate financiara si conexe

Financial-Accounting-Assignment-Help

Nu putem fi pe deplin satisfacuti decat in momentul in care primim aprecierile clientilor nostri. De aceea suntem intotdeauna aprope de acestia oferindu-le incredere prin profesionalism, prin gasirea unor solutii optime si in concordanta cu legislatia in vigoare. Seriozitatea, promptitudinea, inalta calitate a serviciilor, perseverenta si confidentialitatea informatiilor gestionate sunt doar cateva principii dupa care ne ghidam in activitatea noastra.

Echipa noasta este formata din profesionisti cu o vasta experinta in domniul financiar – contabil si de aceea va putem oferi o viziune de ansamblu asupra afaceii dvs., adaptandu-ne nevoilor specifice ale fiecaruia in ceea ce priveste:

 • Planificarea, organizarea si conducerea evidentei contabile analitice a societatii;
 • Planificarea, organizarea si conducerea evidentei contabile analitice a proiectelor finantate din fonduri europene, distinct, pe fiecare proiect si sursa de finantare, potrivit contractelor de finantare incheiate;
 • Inregistrarea operatiunilor de capital;
 • Evidenta si inregistarea imobilizarilor corporale si necorporale;
 • Calculul amortizarii, intocmirea si urmarirea planului de amortizare, a fisei mijlocului fix si a registrului mijloacelor fixe;
 • Inregistrarea modernizarilor/reealuarilor/suspedarilor/casarilor mijloacelor fixe;
 • Evidentierea analitica a furnizorilor si clientilor, in lei si valuta;
 • Inregistrarea cronologica a articolelor contabile in registrul de casa si jurnalul de dconturi pe baza documentelor justificative, in lei si valuta;
 • Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor bancare in lei si valuta;
 • Inregistrarea in contabilitate a statelor de plata;
 • Inregistrarea in contabilitate a veniturilor si cheltuielilor societatii;
 • Intocmirea notelor contabile diverse;
 • Contabilizarea si urmarirea cheltuielilor si veniturilor inregistrate in avans;
 • Calculul impozitului pe venit sau profit, in functie de vectorul fiscal;
 • Calculul impozitului pe dividende, intocmirea si depunerea declaratiilor prividn impozitul pe dividende
 • Intocmirea si verificarea balantei contabile;
 • Intocmirea registrelor obligatorii: registrul jurnal, registrul inventar, registrul de evidenta fiscala, Cartea Mare;
 • Intocmirea si depunerea in termenele legale a declaratiilor privind taxele si impozitele ( D300, D390, D394, D100, D101, D112, D205, D010, etc)
 • Intocmirea si certificarea de catre un expert contabil a bilanturilor semestriale si a situatiilor financiare anuale;
 • Intocmirea si certificarea de catre un expert contabil a bilanturilor de lichidare;
 • Participarea, la solicitarea clientilor, la inventarierea patrimoniului la sfarsit de an;
 • Intocmirea Manualului de politici contabile – obligatoriu conform legii;
 • Elaborarea, in functie de necesitatile clientului, a Manualului de proceduri interne – obligatoriu conform legii;
 • Elaborarea, in functie de necesitatile clientului, a Procedurilor interne pentru evidenta contabila a proiectelor finantate din fonduri europene – obligatorii conform legii;
 • Obtinere certificate de atestate fiscala;
 • Asistare la controalele fiscale efectuate de organele de stat.