Contabilitate primara si de gestiune

office-meeting

,,Orice operatiune economico – financiara efectuata se consemneaza in momentul efectuarii ei intru-un document care sta la baza inregistrarilor in contabilitate dobandind astfel calitatea de document justificativ.” ( Art. 6 din Legea 82/1991 – Legea contabilitatii, cu modificarile si completarile ulterioare)
De aceea trebuie acordata o atentie deosebita intocmirii corecte a documentelor justificative. Experienta noastra va ajuta sa evitati, inca de la inceput, eventualele probleme ce pot fi generate de necompletarea corecta si completa a documentelor justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate.

office-meetingServiciile de contablitate primara si de gestiune sunt servicii pe care le putem pune la dispozitia clientilor prin doua modalitati :

– la sediul nostru prin organizarea de sedinte de lucru individuale sau de grup;

– prin delegarea unui salariat din cadrul societatii noastre, la sediul clientilor, in regim part-time;

 

​​ Va oferim servicii de contabilitate primara si de gestiune de inalta calitate, constand in:

  • Intocmire/Consultanta acordata la intocmirea zilnica a registrului de casa, inclusiv la intocmirea DP/DI;
  • Intocmire/Consultanta acordata la intocmirea notelor de intrare-receptie (NIR-uri) si bonurilor de consum;
  • Intocmire/Consultanta acordata la intocmirea deconturilor de cheltuieli;
  • Intocmirea/Consultanta acordata la intocmirea facturilor, chitantelor, cec-urilor, biletelor la ordin, ordinelor de plata, foilor de varsamant, etc;
  • Consultanta in implementarea eficienta a sistemelor electronice conectate la casele de marcat;
  • Organizarea contabilitatatii de gestiune in conformitate cu legislatia in vigoare;
  • Intocmirea/Consultanta in intocmirea rapoartelor de gestiune a stocurilor, la sediul beneficiarului;