Fonduri nerambursabile

poza_stire4

Gestiunea proiectelor cu finantare nerambursabila

Managementul echipei de gestiune a fondurilor europene este realizat de personal ce are o bogata experienta in gestionarea proiectelor cu finantare nesambursabila europeana obtinuta prin profesarea in prestigioase institutii (SRL si ONG -uri). De asemenea, atat membrii echipei cat si colaboratorii pe domeniul fondurilor europene, au experienta in implementarea proiectelor.
Personalul societatii are experienta de peste 6 ani in gestionarea proiectelor cu finantare nerambursabila precum si experienta in verificarea cererilor de rambursare, mentionand in cele ce urmeaza cateva din cele mai importante responsabilitati avute in domeniu de catre unii :

  • expert verificare tehnica/administrativa cereri de rambursare in cadrul Subsecventului 2 – MFE
  • membru in echipa de management a 9 proiecte de tip grant si 3 proiecte de tip strategic cu finantare POSDRU, ocupand functia de manager financiar;
  • membru in echipa de consultanta a 3 proiecte de tip strategic cu finantare POSDRU si 2 proiecte cu finantare prin POR;

Experienta acumulata in timp, prin studiu si multa munca, a fost si este impartasita intregii echipe prin organizarea de sedinte interne de formare profesionala astfel incat va putem pune la dispozitie o echipa de profesionisti ce va vor ajuta si vor fi alaturi de dvs. pe tot parcursul derularii activitatilor din cadrul proiectelor al caror beneficiar sunteti.

Consultanta privind gestiunea financiara a proiectelor cu finantare nerambursabila:
– Gestiune tehnica
– Gestiune financiara
– Pachet cuprinzand gestiunea tehnica si financiara
Avand avantajul experientei mentionate anterior, echipa noastra va poate oferi la standarde europene, urmatoarele servicii privind gestionarea proiectelor cu finantare nerambursabila:

A. Servicii de consultanta pentru implementare in bune conditii si fara intrerupere a activitatilor proiectelor cu finantare nerambursabila prin POSDRU / POR / PNDR, conform cererilor de finantare si graficelor de implementare.
Consultanta in implementare activitati conform cererii de finantare si gantt-ului de activitati;
Consultanta in intocmirea actelor aditionale si notificarilor aferente cererii de finantare;
Consultanta privind intocmirea dosarelor pentru diverse acreditari CNFPA;
Suport acordat pentru activitatile de informare si publicitate;
Monitorizarea proiectului prin intocmirea diverselor rapoarte de monitorizare, rapoarte de progres, diverse alte instrumente de monitorizare in functie de necesitatile proiectului corelate cu cele ale clientului
Suport acordat la intocmirea cererilor de rambursare, a raportului tehnico-financiar/raport tehnic de proiect, ect;

B. Servicii de consultanta si sprijin in managementul financiar al proiectelor cu finantare nerambursabila prin POSDRU / POR / PNDR:

Intocmirea si urmarirea procedurilor de lucru pentru departamenul financiar, inclusiv proceduri de decontare cu partenerii interni/transnationali;
Consultanta acodrata in privinta deschiderii conturilor aferente proiectului;
Intocmirea cererii de prefinantare si a documentelor anexa: formular de identificare financiara, comunicarea deschiderii contului special al proiectului;
Calcularea si virarea prefinatarii catre parteneri, conform Acordului de parteneriat;
Notificarea virarii prefinantarii catre parteneri si OIR;
Intocmirea si transmiterea graficului estimativ privind depunerea cererilor de rambursare;
Colaborare cu echipa de management la intocmirea actelor aditionale;
Verificarea eligibilitatii tuturor cheltuielilor cu incadrarea acestora pe linii bugetare, in concordanta cu Contractul de finantare si Bugetul proiectului, Ordinelor si regulilor de eligibilitate a cheltuielilor in cadrul fircarui program;
Urmarirea pe linii bugetare a bugetului realizat comparativ cu cel previzionat, pentru evitarea depasirilor pe capitole bugetare;
Monitorizarea cash flow-lui, tinand cont de termenele de rambursare a cheltuielilor mentionate in contractul de finantare;
Verificarea corectitudinii intocmirii documentelor justificative: facturi, chitante, ordine de deplasare, deconturi de cheltuieli;
Sprijin acordat la introducerea documentelor justificative in modulul Action Web (pentru proiectele finantate prin POSDRU).
Verificarea incarcarii tuturor informatiilor in modulul ActionWeb;
Intocmirea/verificarea evidentei cheltuielilor aferenta fiecarei cereri de rambursare.
Intocmirea cererilor de rambursare, conform termenului de depunere comunicat de catre managerul de proiect;
Sprijin in fotocopierea, pregatirea, arhivarea pe capitole si linii bugetare a tuturor documentelor justificative aferente Cererilor de rambursare, precum si scanarea acestora – numai la solicitarea clientului;
Suport acordat societatii de audit/expertiza contabila in verificarea documentelor justificative precum si furnizarea informatiilor necesare in vederea intocmirii Raportului de audit/Raportului de expertiza contabila;
Verificarea cererilor de rambursare, a esantionului generat si a fotocopiilor documentelor justificative anexate inainte de transmiterea lor catre OI responsabil.
Intocmirea previziunilor actualizate, aferente trimestrului urmator depunerii cererilor de rambursare;
Intocmirea,in paralel, a Cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata aferenta cheltuielilor eligibile, inclusiv a Borderoului cuprinzand documentele justificative, realizate in conformitate cu Instructiunea privind recuperarea TVA, emisa de Autoritatea de Management (AM).
Suport acordat la intocmirea si redactarea raspunsului la Clarificarile solicitate de catre OIR in urma depunerii cererilor de rambursare / recuperare TVA, cu trimiterea/furnizarea bazei legale aferenta.
Suport/Intocmire si transmitere solicitari pentru puncte de vedere oficiale de la AM/OIR/ANAF.
Evidentierea cheltuielilor declarate neeligibile in Scrisoarea de informare a Beneficiarului;
Suport/Intocmirea si transmiterea catre AM a contestatiilor in urma sosirii Scrisorii de informare a beneficiarului;
Indrumarea/ consilierea partenerilor nationali si a celor transnationali in privinta intocmirii corecte a documentelor justificative, incadrarii pe linii bugetare, efectuarii deconturilor si evidentei cheltuielilor aferenta activitatilor realizate de catre acestia, conform Acordului de parteneriat;
Verificarea deconturilor trimise de catre partenerii nationali / transnationali si solicitarea, daca este cazul a corectarii decontuilor eronate;
Diverse situatii financiare solicitate de catre Managerul de proiect precum si de catre reprezentantul legal al societatii;
Participarea la intalnirile echipei de management, pentru monitorizarea / evaluarea activitatilor realizate si care urmeaza a se realiza in perioada urmatoare;
Colaborarea cu departamentul de achizitii publice, departamentul juridic si departamentul de monitorizare cursuri(tehnic) in vederea asigurarii corectitudini intocmirii documentelor justificative si realizarii in bune conditii a implementarii proiectelor;