Salarizare si resurse umane

managing-people

Elimiati riscurile dosarelor de personal incomplete, a calculelor salariale eronate si implicit a declaratiilor fiscale intocmite necorespunzator. Va punem la dispozitie servicii de salarizare si resurse umane intocmite pe personal calificat detinator de certificat pentru ocupatia de inspector resurse umane.

Puteti alege dintre urmatoarele modalitati de colaborare:
– Servicii de salarizare;
– Servicii de resurse umane;
– Pachet complet cuprinzand servicii de salarizare si resurse umane;

Salarizare

 • Intocmirea lunara a statelor de plata, inclusiv introducerea de noi angajati si lichidarea celor care si-au incetat raporturile de munca;
 • Calculul salarial in conformitate cu foaia de pontaj;
 • Calcului indemnizatiei de concediu de odihna conform reglementarilor legale;
 • Calculul indemnizatiei de concediu medical, inclusiv concediu de sarcina si lauzie, conform dispozitiilor legale in vigoare;
 • Gestionarea certificatelor de concediu medical, recuperari FNUASS;
 • Calculul salarial tinand cont de cumulul de functii la acelasi angajator sau la angajatori diferiti;
 • Calculul statelor de plata pentru colaboratori si evidentierea retinerilor prin stopaj la sursa (drepturi de autori si drepturi conexe, etc.);
 • Intocmirea statelor de plata pe proiecte ( inclusiv proiecte finantate prin fonduri UE)/ centrii de cost/ puncte de lucru in functie de repartizarea normei si a costului aferent, cu corelarea acestora cu statul de plata general si D 112;
 • Intocmirea ordinelor de plata aferente contributiilor sociale si taxelor datorate bugetului de stat;
 • Intocmirea, verificarea si depunerea catre institutiile de stat a declaratiilor fiscale aferente chltuielilor salariale;
 • Intocmirea si depunerea declaratiilor rectificative;
 • Editarea documentelor necesare intocmirii dosarelor de pensionare;
 • Emiterea adeverintelor de salariat/venit/sanatate/altele;
 • Consultanta acordata salariatilor in citirea si interpretarea fluturasilor de salarii;
 • Elaborarea si implementarea procedurilor interne de lucru;
 • Consultanta privind calculul salarial si intocmirea declaratiilor fiscale;

Resurse umane

 • Intocmirea declaratiei catre AJOFM privind locurile vacante in functie de informatiile transmise de beneficiar;
 • Consultanta privind angajarea personalulul pe perioada determinata si/sau cu timp partial;
 • Consultanta privind drepturile angajatilor si obligatiile angajatorilor in ceea ce priveste angajarea personalului in conditii grele sau deosebite de lucru, pentru efectuarea orelor de noapte, lucru in zilele de repaos saptamanal sau sarbatori legale;
 • Colectarea documentelor necesare angajarii;
 • Furnizarea tipizatelor de cereri si declaratii specifice necesare in vederea angajarii;
 • Completarea si depunerea Registrului general de evidenta a salariatilor, in format electronic ( Revisal on-line) pentru angajari, modificari contractuale, incetari contracte individuale de munca, suspendari, detasari;
 • Obtinerea parolei de la ITM pentru utilizarea Revisal on-line;
 • Redactarea contractelor individuale de munca si a actelor aditionale pentru modificarile intervenite;
 • Intocmirea fiselor de post in colaborare si in functie de necesitatile clientilor;
 • Redactarea deciziilor privind executarea contractelor de munca pe baza informatiilor transmise de catre clienti;
 • Intocmirea adeverintelor de salariu/de vechime sau alte adeverinte solicitate de salariati;
 • Intocmirea notelor de lichiare pentru personalul beneficiarului;
 • Urmarirea scadentelor contractelor individuale de munca incheiate pe perioada determinata, anuntarea din timp a expirarii acestora, operarea modificarilor transmise atat fizic cat si n format electronic;
 • Consultanta in intocmirea si gestionarea corecta a dosarului de personal;
 • Consultanta in ceea ce priveste legislatia muncii;
 • Consultanta in elaborarea procedurii de evaluare a personalului precum si a fiselor de evaluare pentru personalul cu functii de conducere sau executie;
 • Consultanta in conceperea procedurilor interne de luru pentru angajarea personalului si gestionarea dosarelor de personal;
 • Asistarea clientilor la controalele ITM in domeniul relatiilor de munca;